Master Class

Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi er udsprunget af børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto (1908-1988). Dolto arbejde i 40 år på et hospital i Paris, hvor hun revolutionerede de gængse opfattelser af, hvordan man behandler og specielt taler til børn.

Dolto indlevede sig i børnenes liv og fik dermed en oplevelse af, hvordan det var at være i barnets krop i de bestemte situationer.

Kernen i Doltos holdning var ”aldrig at lade barnets smerte blive glemt”. Hun var meget optaget af tilknytning og adskillelse mellem barn og omsorgsgiver, og var meget opmærksom på de traumer et barn oplever, når de bliver adskilt fra deres omsorgspersoner.

Dolto sagde også at ”alt usagt binder energi” og at det derfor gælder om at finde de ”ord som forløser”.
Derfor mente hun, at hendes vigtigste opgave var, så hurtigt som muligt, at finde de midler og de ord, der kunne lindre et traumatiseret barns smerte og bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces.

Selvom teknikken kaldes spædbarnsterapi, kan man bruge den til både spædbørn, større børn og voksne.

Francoise Doltos metoder er i Danmark videreudviklet af Psykoterapeut Inger Poulsen og Psykolog Inger Thormann.

Terapiformen er meget dybdegående, nærværende og respektfuld. Klienterne, både børn og voksne vil opleve en stor forløsning, samt følelsen af at give slip på gamle spændinger og hvilket medvirker til en større ro i sindet.

Metoden

Metoden er baseret på ”det vidende felt”. Det betyder, at vi under særlige forhold har adgang til helt eller delvis utilgængelige informationer. Der er flere videnskabelige måder at beskrive dette fænomen på:

  • Kvantefysikken (zero point field)
  • Neurovidenskaben (spejlneuroner)
  • Intuition, mavefornemmelse, forudanelser.

Det viser sig, at vanskelige og destruktive mønstre inden for et system, oftest har rod i at personer, informationer eller elementer er ekskluderede eller ignorerede.

Får dette element eller person igen sin rette placering, ændres helheden markant, og der skabes healing og forsoning på områder, som netop, almindeligvis er svære at få fat på.

Målet for alle konstellationer er styrke, udvikling, fred og kærlighed.                              

Uddannelses indhold

Forudsætning:
Uddannet NLP Formidler eller Samtaleterapeut

Underviser:
Anne Marie Piepenbrinck

Pris:
kr. 1000,- betales på dagen el. efter aftale.

Uddannelsen er moms fritaget.

Tilmelding

Udfyldes kun til uddannelser

Bliv en bedre udgave af dig selv

Tilmeld dig en af vores foredrag eller send os en forespørgsel så kontakter vi dig fortroligt.

Spørg os