Master Class

Familiekonstellation

Master Class
For mere en 30 år siden sammenfattede den tyske filosof og psykoterapeut, Bert Hellinger, metoder og discipliner inden for en bred vifte af psykologiske traditioner og terapeutiske erfaringer.

Han har iagttaget i hvor høj grad familiemedlemmers skæbne påvirker dem, som kommer efter.

I realiteten styres alle familier af et sæt lovmæssigheder, en orden, der oftest er skjult for dem. En slags kollektiv ”skyggeside.”

Denne orden forsøger at bevare familiebåndene og beskytter familiens integritet. Når orden ignoreres, kommer der ubalance i familien – med alle de personlige problemer det medfører.

Metoden

Metoden er baseret på ”det vidende felt”. Det betyder, at vi under særlige forhold har adgang til helt eller delvis utilgængelige informationer. Der er flere videnskabelige måder at beskrive dette fænomen på:

  • Kvantefysikken (zero point field)
  • Neurovidenskaben (spejlneuroner)
  • Intuition, mavefornemmelse, forudanelser.

Det viser sig, at vanskelige og destruktive mønstre inden for et system, oftest har rod i at personer, informationer eller elementer er ekskluderede eller ignorerede.

Får dette element eller person igen sin rette placering, ændres helheden markant, og der skabes healing og forsoning på områder, som netop, almindeligvis er svære at få fat på.

Målet for alle konstellationer er styrke, udvikling, fred og kærlighed.                              

Uddannelses indhold

Du vil på denne Master Class, lærer hvordan man kommer i kontakt til den, ellers utilgængelige viden, og hvordan man vha ”ord som forløser” igen kan skabe balance i familiesystemet.

Denne viden er u-undværdig i enhver terapi eller coaching session.

Underviser:
Anne Marie Piepenbrinck

Pris:
kr. 1000,- betales på dagen el. efter aftale.

Uddannelsen er moms fritaget.

Tilmelding

Udfyldes kun til uddannelser

Bliv en bedre udgave af dig selv

Tilmeld dig en af vores foredrag eller send os en forespørgsel så kontakter vi dig fortroligt.

Spørg os