Organisations opstilling

Master Class

Den første Master Class i organisationsopstilling i efteråret var en stor succes.

Læringen skete på en uformel måde gennem diskussioner af de generelle principper i organisationssystemer, og hvordan de udspiller sig for de forskellige deltagere.

Sessionen var oplevelsesbaseret, hvor alle prøvede at være del af en opstilling.

Emner

De to emner, som vi tog op ved sidste Master Class var

1) at blive selvstændig og

2) at agere som konsulent i en organisation under forandring.

Spørgsmålet til det første opstilling var: Hvordan sikrer jeg mig en indkomst, der sørger for, at jeg kan leve som selvstændig.

Opstillingen

I opstillingen blev kompetencerne opstillet i den rækkefølge, som kompetencerne var lært, men opstillingen viste, at den seneste udviklede kompetence skulle præsenteres først.

Derudover klargjorde opstillingen, at der skulle et ekstra element i hele pakken som den selvstændige kunne præsentere for kunderne.

Derefter kom ro på kunderne, og det havde en væsentlig betydning,

I den anden opstilling så vi på dynamikkerne i en organisation, der skulle implementere ny teknologi ind, som afløser for den teknologi, der havde grundlagt organisationens succes.

Her viste opstillingen en tydelig modstand mellem den administrerende direktør og ledergruppen.

Ledergruppen

Ledergruppen havde en lang anciennitet, hvor den administrerende direktør var kommet til inden for de sidste år.

Selv om den administrerende direktør havde gjort det godt og mente, at han havde anerkendt arbejdet, så afslørede opstillingen, at det oprindelige formål og grundlæggeren ikke var blevet anerkendt godt nok til, at der var tillid til at gå videre i den retning, som markedet kræver.

Dette var årsagen til, at samarbejdet led. Til sidst oplevede konsulenten hvordan system et reagerede med mistro da konsulenten kom ind for at arbejde hvilket er en vigtigt indsigt.

Det er ofte sådan, at når noget ikke er blevet anerkendt i en organisation, så skaber det modstand. I denne situation var ledelsesgruppen konfronterende over for den administrerende direktør og følte sig bedre og klogere, hvilket viste sig at være ødelæggende for samarbejdet.

Tilmeld!

Datoer / Information

Dato og tid:

Se datoer til næste Master Class her

Underviser:

Jesper Lind Madsen