Organisations opstilling

Løsningen på problemet

Gennem organisationsopstilling får du en anderledes samtale om udfordringerne på din arbejdsplads.

Samtalen viser de ubevidste mønstre i organisationen og er med til at skabe løsninger.

En organisationsopstilling kan gøre dig opmærksom på, hvad der ligger bag de problemer på arbejdet.

Måske er det problemer, som opstår igen og igen, selv om alle troede, der var blevet taget hånd om dem.

En organisationsopstilling er som at komme op i helikopteren og få overblik over, hvordan ”fodboldholdet” står, så du ved, hvordan kampen bedst spilles.

Organisationer

Selv i organisationer, der har et meget klart hierarki med velbeskrevne arbejdsfunktioner, kan der opstå ubevidste mønstre, som udfordrer samarbejdet.

I efteråret var Anne Marie og Jesper ude som familie- og organisations-opstillere i en enhed i forsvaret, hvor de på trods af utrolig stor anciennitet og stærk faglighed nogle gange oplevede at blive overbebyrdet og ikke kunne være der godt nok for hinanden.

Øvelser

Ved at diskutere principper for organisationer og lave nogle opstillingsøvelser kom det frem, at mange medarbejdere egentlig tog mere ansvar end nødvendigt og dermed overbebyrdede sig selv.

Det handlede specifikt om, at de ville deres egne opgaver for godt i forhold til hvad der var nødvendigt.

Derudover fik enheden set på, hvordan de hver især forholder sig til forandringerne i en opstilling.

De startede med at se på, hvor de var nu i forhold til deres arbejde, den planlagte fremtid og den spirende fremtid, og dernæst hvor de egentlig mente, at de bedst kunne agere i forhold til forandringer.

Opstillingen gav alle en mulighed for at se, hvordan de hver i sær forholder sig til de konstante forandringer, der er i forsvaret.

Tilmeld!

Datoer / Information

Dato og tid:

Se under datoer for kurser og Master Class

Underviser:

Jesper Lind Madsen