fbpx

Familieopstilling

Også kaldet Familiekonstellationer.

Forfædrene i vores bevidsthed – underbevidsthed.

Gennem vores familierelationer lærer vi, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, passende eller upassende o.s.v.

Vi lærer en måde at være på, opføre os på, som sikre os kærlighed og accept. Vi har brug for et tilhørsforhold, kærlighed og sikkerhed.

Så for at sikre, at disse behov bliver opfyldt, inkorporerer vi overbevisninger, værdier, evner og adfærd og en identitetsfølelse der på bedste måde, og i den allerhøjeste hensigt  hjælper os til at nå vores mål: At høre til.

Den tyske Familieterapeut, Bert Hellinger ( 1925 – ), har iagttaget, i hvor høj grad tidligere familiemedlemmers skæbne påvirker dem, som kommer efter. I realiteten styres alle familier af et sæt normer – en orden – der oftest er skjult for dem selv.

Bert Hellinger har udviklet med meget respektfuld version af Familie-opstillinger, som er en teknik, der på en meget simpel måde, synliggør de skjulte mønstre, som enhver familie er i besiddelse af.

I teknikken er der 3 principper:

  1. Der er plads til alle (ex’er, døde, adoptivbørn, biologiske forældre)
  2. Skab hieraki (respekt og ansvar skal vende den rigtige vej)
  3. Skab balance.

Det andet princip, skab hierki, fortjener lidt mere forklaring. Med hierki mener man, at man som forælder er den givende part, og derfor ikke kan kræve ”noget” fra sit barn, men at man kan forvente respekt og taknemmelighed, fra sit barn, fordi man har fået skænket livet.

Dette princip fører til det næste: skab balance, hvor forældre skal se og anerkende at deres barn er barn, og hvor barnet skal se og anerkende at forældrene er ”større” end barnet.

 

Tilmeld!

Datoer / Information

Dato og tid:

Find tider under datoer til foredrag og workshops

Underviser:

Anne Marie Piepenbrinck

Kursuspris og tilmelding

Kr. 300,- som betales på dagen

For at kunne bruge dette website skal du accepterer brugen af cookies. mere information

Bruger af cookies på sitet her indebærer nødvendige system cookies til login systemet, samt præferencer omkring dine profil indstillinger sat efter login er foretaget. Der benyttes derudover EU, GDPR godkendte systemer til at kunne se anonymiseret besøgsstatistik.

Luk